Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stela Kiriakidu poinformowała, że umowa z CureVac zapewniłaby każdemu państwu członkowskiemu Unii możliwość zakupu szczepionki oraz przekazania jej w formie darowizny krajom o niskich i średnich dochodach. Wpierw jednak badania kliniczne muszą potwierdzić, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna.

Zakup szczepionki przeciw COVID-19 w USA

W marcu prezydent USA Donald Trump zaoferował CureVac ponad miliard dolarów, by pozyskać szczepionkę "dla USA i tylko dla USA". Właściciel przedsiębiorstwa, Dietmar Hopp, odrzucił ofertę podkreślając, że "nie ma opcji", by Ameryka otrzymała wyłączne prawa do opracowywanego środka. W następstwie tej próby przejęcia KE zaoferowała 80 mln euro wsparcia dla innowacyjnej niemieckiej firmy z Tybingi.

 

Rozmowy z firmami w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19

Do tej pory Komisja Europejska podpisała umowy intencyjne dotyczące zakupów potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19 od producentów: Sanofi i GlaxoSmithKline (300 mln dawek), AstraZeneca (do 400 mln dawek), Johnson & Johnson, gdy tylko okaże się, że ich produkty są bezpieczne i skuteczne.

Zakup szczepionki przeciw COVID-19 w Europie

Jak czytamy w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Inwestycyjnego - pandemia COVID-19 niesie ze sobą ogromne koszty ludzkie i gospodarcze w Unii Europejskiej i na świecie. Trwałym rozwiązaniem tego kryzysu będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciwko wirusowi.

W ramach działań na rzecz ochrony ludności na całym świecie, w szczególności obywateli UE, Komisja proponuje strategię UE na rzecz przyspieszenia opracowania, produkcji i wprowadzenia do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19. Strategia ma następujące cele:

  • zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek;
  • zabezpieczenie szybkiego dostępu do szczepionek państwom członkowskim i ich ludności oraz przewodzenie działaniom w ramach solidarności na całym świecie;
  • zapewnienie jak najwcześniej wszystkim w UE sprawiedliwego dostępu do przystępnej cenowo szczepionki

Strategia opiera się na dwóch filarach:

  • Zabezpieczenie wystarczającej produkcji szczepionek w UE, a tym samym wystarczających dostaw dla jej państw członkowskich za pomocą umów zakupu z wyprzedzeniem zawieranych z producentami szczepionek za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Oprócz tych umów możliwe będzie udostępnienie dodatkowego finansowania i innych form wsparcia.
  • Dostosowanie ram prawnych UE do obecnej pilnej sytuacji oraz wykorzystanie istniejącej elastyczności regulacyjnej, aby przyspieszyć opracowanie, dopuszczenie do obrotu i dostępność szczepionek, zachowując jednocześnie normy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.

Komisja będzie wdrażać strategię UE dotyczącą szczepionek przeciwko COVID-19 we współpracy z państwami członkowskimi, zwiększając w ten sposób szanse, że wszyscy potrzebujący otrzymają sprawiedliwy i przystępny cenowo dostęp do dostaw szczepionek w najkrótszym możliwym czasie. W tym celu Komisja będzie wykorzystywać stojące jej do dyspozycji narzędzia, m.in. regulacyjne, finansowe i doradcze.