Wartość obydwu projektów wyniosła ponad 750 tys. zł.

Jeszcze w 2017 roku pacjenci przebywający na oddziałach szpitala  lub ci, którzy zakończyli leczenie, będą mogli wracać do pełni sił i uczyć się samodzielności w nowopowstałych mieszkaniach terapeutycznych.  Mieszkania wyposażone są w aneksy kuchenne i łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi około 143 m2. Pacjenci przebywający na oddziale będą mogli dostać się do mieszkań przy pomocy specjalnej platformy.

Z komfortowych warunków mieszkaniowych, zbliżonych do domowych, będzie mogło korzystać jednocześnie 8 pacjentów, po dwóch w każdym mieszkaniu. Pod opieką psychologa, terapeuty zajęciowego czy fizjoterapeuty, będą oni mogli ćwiczyć, przemieszczać się, wykonywać podstawowe codzienne obowiązki, przygotowywać posiłki czy korzystać ze sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń. W efekcie będą mieli szansę na szybszy powrót do zdrowia i naukę samodzielnego funkcjonowania.

Koszt zrealizowanego projektu, który objął zarówno prace budowlane, jak i wykończeniowe, to ponad 330 tys. zł, z czego 135 tys. stanowiły środki z budżetu województwa małopolskiego.

Dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udało się też zrealizować inny kluczowy dla szpitala projekt. W przebudowanej i odnowionej piwnicy na ponad 100 m2 powstał nowoczesny, wyposażony w najwyższej jakości sprzęt medyczny ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej. Wartość projektu wyniosła 420 tys. zł, z czego środki unijne stanowiły 336 tys. zł.

W ośrodku tym pacjenci szpitala pod okiem specjalistów z zakresu psychologii, rehabilitacji i fizjoterapii podczas codziennych ćwiczeń w komfortowych warunkach będą szybciej wracać do zdrowia i sprawności. Przewiduje się, że każdego dnia z ośrodka będzie mogło korzystać 40 pacjentów szpitala.

W 2018 roku placówkę czeka gruntowna modernizacja, na którą z RPO WM 2014-2020 samorząd województwa przeznaczył dofinansowanie w kwocie 5,8 mln zł.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane pomieszczenia dla pacjentów na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i pulmonologicznej. Budynek zyska też nową windę oraz monitoring, a cała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zostaną przebudowane i odświeżone sale szpitalne, w pokojach zostaną wymienione okna, drzwi oraz posadzka. Projekt przewiduje również kompleksowe prace związane z przebudową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. oraz elektrycznej.

Źródło: www.malopolska.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]