- Profesor Religa w pionierskiej grupie profesora Pasyka i pani doktor Lili Goldstein stworzył Zabrze, które my i nasi uczniowie rozwijają. Gdyby tu dzisiaj siedział… Myślę, że śledzi nas z góry i widzi, że to inne Zabrze i jego Zabrze – powiedział podczas uroczystości minister zdrowia i dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca (ŚCCS) w Zabrzu, profesor Marian Zembala.

Kardio-Med Silesia ściśle współpracuje z ŚCCS, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM oraz innymi ośrodkami naukowo-medycznymi z woj. śląskiego.

- Powstał obiekt, który będzie centrum naukowym, gdzie naukowcy będą pracować na rzecz innowacji. Wychodzimy stąd pełni nadziei – powiedziała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, profesor Przemysław Jałowiecki podkreślił szybkie tempo prac – kamień węgielny pod obiekt wmurowano wiosną 2014 roku.

- Przyszedł czas wypełnienia treścią tej inwestycji. ŚUM zamierza się w to włączyć. Będziemy chcieli przyciągnąć młodych naukowców, doktorantów, którzy tutaj będą mieli szansę spełnić się i zrealizować swoje naukowe marzenia – podkreślił rektor.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pierwotne założenia przewidywały, że koszt budowy i wyposażenia wyniesie 29,8 mln zł, ostateczne nakłady dzięki racjonalnej polityce inwestycyjnej wyniosły 19,4 mln zł.

W placówce działają między innymi Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Laboratorium Izolowanych Organów, centrum telemedyczne. (pap)