Prace budowlane przy szpitalu „Drewnica” już się rozpoczęły – wykonano fundamenty, a krótce ukończone zostaną prace konstrukcyjne. Dzięki instalacjom najnowszej generacji obiekt ma szansę stać się najnowocześniejszym szpitalem psychiatrycznym w Europie.

– Stan szpitali psychiatrycznych w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. „Drewnica” będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Obecne budynki pochodzą z końca XIX w. lub początku XX w. – powiedział marszałek Adam Struzik. – Obiekt, który powstanie, będzie wykorzystywał najnowsze technologie dotyczące odnawialnych źródeł energii. Pacjenci stacjonarni, jak i ambulatoryjni będą tu leczeni w godnych warunkach  – dodał marszałek.

Placówka będzie funkcjonowała w harmonii z naturą. Znaczna cześć energii cieplnej będzie pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Obok szpitala powstanie instalacja kolektorów słonecznych. Wybudowany zostanie też system pomp ciepła. W okresie grzewczym pozwoli to wykorzystywać energię słoneczną pobraną i zmagazynowaną w lecie. Zimą z kolei nowoczesny system przechowa zimne powietrze, aby służyło latem do klimatyzowania pomieszczeń. Wszystko to będzie możliwe dzięki wydajnej technologii STES – systemowi, który pozwala magazynować sezonowe źródła energii. Jest to pilotażowy projekt pod nazwą EINSTEIN – pierwszy tego typu realizowany w Polsce. Został dofinansowany  z unijnego 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR).

Budynek zaprojektowano z myślą o pacjentach oraz wszystkich pracownikach szpitala. Jego gwieździsty kształt nie tylko ułatwi komunikację wewnątrz szpitala, ale zapewni również bezpieczeństwo pacjentom. Główny pawilon zostanie zbudowany z siedmiu segmentów – wszystkie będą połączone tzw. strefą wielofunkcyjną, przypominającą duży ogród zimowy i prowadzącą do miejsc terapii i wypoczynku. W kompleksie znajdzie się między innymi centrum rehabilitacyjne oraz oddziały łóżkowe dla stałych pacjentów. W części rekreacyjno-sportowej będą nie tylko ławki, stół do tenisa stołowego i stanowiska do gry w szachy, ale też alejki spacerowe.

Generalny wykonawca – firma Budimex S.A. – podzielił inwestycję na dziesięć odcinków roboczych, na których prace trwają jednocześnie. Wartość projektu to 118 mln zł.

– Wszystko wykonywane jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Udało się już zrobić niemal w całości fundamenty, a obecnie trwają prace konstrukcyjne – budowa murów i stropów. Zaczęły się również roboty związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. Mamy nadzieję, że najpóźniej za 3 lata nasi pacjenci przeniosą się do nowoczesnego i w pełni wyposażonego szpitala – powiedział prezes zarządu spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Roman Robert Jędrzejczak.

Centrum ma wykwalifikowany personel, w tym lekarzy specjalistów psychiatrii, pielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii lub po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii oraz wykształconych terapeutów zajęciowych. Zabezpiecza świadczenia lecznicze z zakresu opieki psychiatrycznej przede wszystkim dla około 700 tys. mieszkańców Warszawy z dzielnic: Praga-Północ, Rembertów, Białołęka i Praga-Południe oraz powiatów – legionowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego (gm. Łochów, Sadowne, Stoczek).

Czytaj: Mazowsze: może zabraknąć miejsc dla psychicznie chorych >>>

W ramach współpracy w izbie przyjęć przeprowadzane są konsultacje z psychiatrii dla policji oraz podmiotów leczniczych prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego. Centrum współpracuje też współpracuje z Sądem Okręgowym Warszawa-Praga oraz podległymi sądami rejonowymi, w szczególności z Sądem Rejonowym w Wołominie.

Praktyczna wiedza na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które budzą wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych dostępna jest podczas szkoelnia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. 


W programie szkolenia znajdą się między innymi informacje dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania i zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich,