W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 84,6 mln zł (7,8 procenta). Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 2,15 mln zł (o 0,4 procenta), a leków refundowanych spadła o 40 mln zł (o 4,1 procenta).

W porównaniu do sierpnia 2017 roku wartość poszczególnych segmentów rynku wzrosła. Wartość produktów oferowanych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 122 mln zł (o 11,7 procenta), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 23,76 mln zł (o 2,6 procenta), z kolei leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 2,25 mln zł (o 0,4 procenta).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu 2017 roku wyniosła 25,8 procenta i była o 0,31 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do sierpnia 2017 roku średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,58 procenta (0,4 pp.).

Obrót polskiej statystycznej apteki we wrześniu 2017 roku wyniósł 180,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 0,6 procenta większy niż we wrześniu 2016.

Średnia cena leku we wrześniu 2017 wyniosła 18,67 zł i była o 0,81 procenta większa niż w poprzednim miesiącu, a w porównaniu do średniej ceny z września 2016 roku wzrosła o 4,02 procenta.

We wrześniu 2017 refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 688 mln zł, czyli o 1,2 procenta mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 2017 - 26,90 procenta i był mniejszy o 2,13 pp. niż w analogicznym okresie 2016 roku.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,2 pp.

- Według prognozy sprzedaż na koniec 2017 roku całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, czyli o 5,1 procenta więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł, więcej o 4,9 procenta – przewiduje dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence).

 

Źródło: www.pexps.pl

 [-OFERTA_HTML-]