Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 z późn. zm.).

Wprowadzane zmiany polegają głownie na podwyższeniu wysokości dopłat do wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Do wyliczenia podwyższonej stawki dopłaty przyjęto uśrednionym wskaźnik 3,7 proc.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl