Szpital w Wyszkowie otrzyma 603 tys. zł dotacji ze środków unijnych przyznanych przez zarząd województwa mazowieckiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 846.401,73 zł.

Dzięki unijnym środkom do szpitala trafią nowoczesne urządzenia diagnostyczne, a także sprzęt i aparatura medyczna, wykorzystywana w leczeniu oraz w trakcie zabiegów operacyjnych. Będą to między innymi: kardiomonitor noworodkowy, polomierz kinetyczny, holter ciśnieniowy, holter EKG, myjki endoskopowe, ssak elektryczny, aparat do terapii polem magnetycznym, wózki do transportu chorych, aparat nerkozastępczy, inkubator, respirator Vela Plus, pompy strzykawkowe, kardiotokograf z opcją ciąży bliźniaczej.

Zakupione będzie również urządzenie do suchego rozmrażania, kardiotokografy, aparaty okulistyczne i do fizjoterapii, a także myjki gwarantujące bezpieczeństwo sanitarne.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie to największa placówka lecznicza w powiecie. Rocznie hospitalizuje około 20 tysięcy pacjentów. Szpital pełni także kluczową rolę w ratowaniu ofiar wypadków drogowych.

Aby skutecznie leczyć chorych SPZZOZ postawił na diagnostykę.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mazovia.pl, stan z dnia 31 lipca 2015 r.