Wyrok oddala wszystkie roszczenia inwestorów i zasądza na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej pełne koszty procesu w kwocie przekraczającej 1 200 000 dolarów.

Powodowie byli udziałowcami w Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z o. o. powołanym w latach 90. do budowy fabryki w Mielcu zajmującej się frakcjonowaniem osocza. Do zakończenia inwestycji nigdy jednak nie doszło.  

Komunikat wyjaśnia, że wyrok w sprawie „Minnotte i Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” potwierdza przestrzeganie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych i stwierdza, że działania jej organów (w tym Ministerstwa Zdrowia) były zgodne z prawem.

Rozstrzygnięcie to ma charakter precedensowy, ze względu na całościowo  zasądzone na rzecz RP koszty procesu. Przeważnie bowiem  w sporach arbitrażowych inwestor skarżący państwo nie ponosi wszystkich kosztów, są one rozdzielane pomiędzy stronami. Kwota ta w całości będzie stanowić dochód Skarbu Państwa.

Sprawa toczyła się od 16 lipca 2010 roku, resortem odpowiedzialnym za jej prowadzenie było Ministerstwo Zdrowia, a pełnomocnikiem procesowym w sprawie – Prokuratoria Generalna SP oraz Kancelaria K&L Gates (mec. Maciej Jamka oraz mec. Wojciech Sadowski). Wartość roszczenia wynosiła 105 mln dolarów.