Sesja, w której udział weźmie przedstawiciel Wolters Kluwer Polska SA, będzie dotyczyła prawa w ochronie zdrowia. Poruszane podczas niej będą takie tematy jak ocena legislacji – jakość stanowionego prawa w polskiej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa placówki, personelu i pacjentów - aspekty prawne, ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych – możliwe rozwiązania, odpowiedzialność karna i cywilna personelu medycznego, prawo pracy i medycyna oraz planowane zmiany dotyczące systemu rozpatrywania roszczeń pacjentów.

W sesji weźmie udział Piotr Welenc, zastępca dyrektora, Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC, Wolters Kluwer Polska SA. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni także: Jacek Chojnacki, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, Piotr Daniluk, Dyrektor ds. Medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Dorota Karkowska, Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, członek rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Latos, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Marcin Mikos, sekretarz Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Piotr Warczyński, ekspert Supra Brokers SA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014-2017 Moderatorem będzie Wojciech Kozłowski, partner Dentons.

Sesja odbędzie się 23 października 2017 w godzinach od 12 do 13.30.

- Forum Rynku Zdrowia po raz kolejny stworzy okazję do wszechstronnej, merytorycznej dyskusji w reprezentatywnym gronie wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji, zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej ochronie zdrowia – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny miesięcznika i portalu Rynku Zdrowia. Grupa PTWP, wydawca miesięcznika i portalu, jest organizatorem Forum.

– Chcemy podjąć tematy bardzo aktualne, angażujące ekspertów i poruszające opinię publiczną, jak chociażby tzw. sieci szpitali, kolejki do specjalistów oraz dialog społeczny w ochronie zdrowia – zapowiada.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Forum otworzy sesja plenarna dotycząca najważniejszych zmian w opiece zdrowotnej, w której udział wezmą cztery „drużyny”: decydentów, opozycji, ekspertów i przedstawicieli firm. W trakcie kilku rund pytań uczestnicy debaty inauguracyjnej będą mieli możliwość zaprezentowania swoich opinii oraz wymiany argumentów, między innymi na temat: publicznych nakładów na ochronę zdrowia, nowych zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, systemu PSZ, czyli tzw. sieci szpitali, polityki lekowej państwa, a także informatyzacji ochrony zdrowia.

Udział w dyskusji zapowiedzieli, między innymi: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia; parlamentarzyści z Sejmowej Komisji Zdrowia – Alicja Chybicka, Lidia Gądek, Beata Małecka-Libera, Tomasz Latos; Andrzej Jacyna, p.o. prezesa i zastępca prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poza sesją plenarną zaplanowano 20 dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny. Omówione zostaną między innymi dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, koordynowana opieka zdrowotna, polskie e-zdrowie, telemedycyna, wyzwania w onkologii i hematoonkologii, czy też problematyka szczepień i rehabilitacji.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Gala Rynku Zdrowia, podczas której wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia przyznawane od 2006 roku przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, doceniające wybitnych lekarzy, menedżerów, osobowości i wydarzenia w branży medycznej.

Uczestnicy Forum 23 października 2017 roku od godziny 19:00 będą mogli spotkać się również w Salonie VIP przygotowanym wspólnie przez Wolters Kluwer Polska SA i Suprabrokers SA, gdzie będą mogli kontynuować rozmowy w zakresie jakości w ochronie zdrowia i zarządzania ryzykiem w szpitalach.

Więcej informacji na temat forum na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl

Źródło: Forum Rynku Zdrowia, Wolters Kluwer