Godziny pracy aptek powinny zapewnić dostępność do świadczeń w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.

Rada powiatu sieradzkiego ustaliła grafik pracy placówek w ten sposób, że dyżury w dni wolne oraz w nocy pełniła codziennie jedna apteka w Sieradzu, a w niektóre dni także druga placówka znajdująca się również w tym mieście. Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że według przedstawicieli aptek działających w gminach na ich terenie z usług aptek w porze nocnej oraz w dni wolne korzysta bardzo niewielu klientów.

Wojewoda łódzki w wyjaśnieniu swojej decyzji stwierdził, że uchwała ustalająca dyżury aptek tylko w mieście powiatowym narusza prawo farmaceutyczne. W sytuacjach nadzwyczajnych najważniejszym kryterium jest bowiem zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych.  „W tym przypadku chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin i pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najszybszego i najlepszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia sytuacja” – wyjaśnia swoje stanowisko wojewoda.

Stanowisko to, jak czytamy w uzasadnieniu, zostało ugruntowane w judykaturze sądów administracyjnych (między innymi wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 roku, sygn. akt II GSK 585/12).

Źródło – Urząd Wojewódzki w Łodzi