Przeprowadzone w marcu 2016 roku wśród pracowników ochrony zdrowia badanie wykazało, że mimo powszechności wiedzy, dowodów i rekomendacji instytucji zdrowia publicznego, około 30 procent lekarzy wątpi w korzyści wynikające ze szczepień przeciw grypie.

W związku z tym eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali platformę szkoleniową dla środowiska medycznego – Wirtualną Akademię Grypy.

Na stronie www.wirtualnaakademiagrypy.pl znajdują się kursy, których celem jest podnoszenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat grypy, jej powikłań oraz profilaktyki. Pomysłodawcy platformy chcą budować świadomość społeczeństwa i środowiska medycznego, w zakresie zagrożeń związanych z ekspozycją na wirus grypy oraz skutecznej i bezpiecznej profilaktyki zachorowań i powikłań pogrypowych.

- Wiedza to świadome podejmowanie decyzji i przekonanie w budowaniu rekomendacji i edukacji pacjenta. To zaufanie pacjenta do interwencji medycznych i do lekarza, który je zaleca. Jak pokazują badania, pacjenci od 3 do 6 razy chętniej poddają się szczepieniu przeciw grypie, gdy jest ono zalecane przez pracowników ochrony zdrowia. W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pragniemy stale podnosić poziom wiedzy na temat zagrożeń wynikających z grypy i korzyści wynikających ze szczepień, po to by budować wśród pacjentów zaufanie do lekarzy i ich rekomendacji” – mówi profesor dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W ramach e-learningu stworzonych zostało 10 modułów tematycznych. W każdym z nich zamieszczone są merytoryczne treści oraz pytania kontrolne sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Szkolenia zostały wzbogacone wypowiedziami specjalistów, zawierają najnowsze dane dotyczące epidemiologii grypy, animacje oraz grafiki.

Aby wziąć udział w kursie należy wejść na stronę www.wirtualnaakademiagrypy.pl lub www.opzg.pl.

Każdy lekarz, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat, na podstawie którego może ubiegać się o punkty edukacyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Do zdobycia jest pięć punktów za zrealizowanie wszystkich modułów.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami.

Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców.

 

Źródło: Procontent Communication