Wiesława Kłos, która została trzecim wiceprezesem NFZ, jest magistrem ekonomii; ukończyła Uniwersytet Warszawski - Instytut Nauk Ekonomicznych w specjalności teoria ekonomii. Odbyła też szkolenia z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia, zarządzania finansami, kontrolingu finansowego.
Wiesława Kłos pracowała w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych, Agencji Atomistyki; m.in. w latach 1991-1995 była dyrektorem Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, w latach 2002-2004 dyrektorem Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia; w latach 2005-2007 dyrektorem Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia; ostatnio, od 2007 roku, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Świętej Rodziny w Warszawie.
Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz obejmując stanowisko prezesa NFZ zapowiadała, że zamierza kierować Funduszem "kolektywnie" i chce powołać trzech zastępców. Kłos dołączy do zespołu dwóch obecnych zastępców: ds. służb mundurowych - Zbigniewa Tetera oraz ds. medycznych - Marcina Pakulskiego.
Wiceprezesa NFZ powołuje minister zdrowia na wniosek prezesa po zasięgnięciu opinirady Funduszu. Kandydat jest wyłaniany w drodze otwartego naboru. (PAP)