Według badania CBOS opublikowanych w grudniu 2012 ciążę usunęło 28 procent kobiet, które biorą udział w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu. Taki sam odsetek aborcji zanotowano wśród kobiet praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu. Jednak najczęściej (36 procent badanych) na usunięcie ciąży decydowały się Polki  biorące udział w praktykach religijnych kilka razy w roku.
Natomiast wśród kobiet, które w ogólnie nie uczestniczą w praktykach religijnych, odsetek ten wyniósł 18 procent.

Wynika z tego, że poglądy religijne nie miały wpływu na decyzję kobiety o poddaniu się zabiegowi.

Co ciekawe, z badań wynika, że największy odsetek usuniętych ciąż (36 procent) miał miejsce wśród kobiet o poglądach prawicowych. Najmniejszy (27 procent) wśród Polek o lewicowej orientacji politycznej.

Cały artykuł www.prawoamedycyna.pl