Obowiązuje ono od momentu podpisania, czyli od niedzieli. - Od dziś nie ma żadnych niejasności. Po wydaniu przeze mnie polecenia prezesowi NFZ, każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzyma o 100 procent większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Gwarantując dwukrotny wzrost pensji również ratownikom i diagnostom obejmujemy tym samym tą regulacją wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19 - powiedział. 

Podpisane w niedzielę polecenie szefa MZ wydano na podstawie jednej z ustaw przyjętych w celu zwalczania epidemii koronawirusa; zmienia ona wcześniejsze polecenie ministra zdrowia z początku września.

 

Najpierw ustawa, potem polecenie 

Przypomnijmy 29 października Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy covidowej. W zamyśle PiS miała ona naprawić błąd, który dzień wcześniej popełnił Sejm przyjmując jedną z poprawek Senatu, rozszerzającą krąg beneficjantów specjalnych dodatków covidowych dla pracowników służby zdrowia. 

Zgodnie z nowelą medykom wyznaczonych do zwalczania koronawirusa przysługiwać mają dodatek za pracę w wysokości 100 proc. 

- Nowelizacja polecenia ma na celu zmianę zakresu podmiotów zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego - napisano w uzasadnieniu niedzielnego polecenia.

Poza dotychczas wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, będą nim objęte również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Czytaj: Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy covidowej>>

- Podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego polegać ma na określeniu, że jego wysokość ma być równa nie jak dotychczas 50 proc., lecz 100 proc. wynagrodzenia/ wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej danej osoby. Podwyższeniu ulega także maksymalna kwota świadczenia dodatkowego z 10 000 zł do 15 000 zł - czytamy w uzasadnieniu.