Rozszerzono listę jednostek organizacyjnych prowadzących badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, co pozwoli na sprawniejszy przebieg procedury udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl