Jeszcze w środę 5 kwietnia 2017 wiceminister Łanda reprezentował w Sejmie resort zdrowia podczas omawiania projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, zwanego potocznie "apteką dla aptekarza". Łanda był też zaangażowany w projekt o ratunkowym dostępie do technologii medycznych, regulacje dot. uszczelnienia koszyka świadczeń gwarantowanych i wyeliminowania nieprawdziwych treści z reklam leków; reprezentował resort w czasie prac nad zagwarantowaniem chorym dostępu do preparatów z konopi.

Łanda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 19 listopada 2015 roku. Odpowiadał za Departament Analiz i Strategii, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, z wyłączeniem części zadań, między innymi przygotowywania listy leków refundowanych, a także Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Zdrowia Publicznego. Nadzorował też działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Instytutu Leków.

Łanda jest lekarzem; skończył też studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej kierował Biurem Standaryzacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali NFZ.

Jest założycielem fundacji Fundacji Watch Health Care; był jej prezesem do 2015 roku. Jednocześnie w latach 2014–2015 był prezesem Meritum L.A. Sp. z o.o. W latach 2010-2015 był ekspertem Polskiej Unii Onkologii, a w latach 2013–2015 – ekspertem ds. systemu ochrony zdrowia Business Center Club. Był też w latach 2008-2015 wspólnikiem w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j.

Informację o dymisji Łandy podał fakt24.pl, który napisał, że wiceminister miał zdecydować o swoim odejściu z resortu w bardzo burzliwej atmosferze, a jego dymisja nie jest ostatnią. Wypowiedzenie miała też złożyć zastępczyni dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w ministerstwie Ewa Warmińska. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]