- Przez cały czas uczciwie, rzetelnie i z pełną świadomością wyznaczonych mi celów dążyłem i będę dążył do wdrożenia zmian, których efekty przynoszą i będą przynosić wymierne korzyści obywatelom Polski – oświadczył wiceminister.

Łanda zwrócił uwagę, że seria oczerniających go artykułów jest zbieżna w czasie z intensywnymi pracami w Ministerstwie Zdrowia w zakresie zasad i zakresu finansowania świadczeń gwarantowanych, których jest koordynatorem.
- Na podstawie tego pozwalam sobie wyciągnąć wnioski, iż wszelkie ataki i spekulacje dotyczące mojej osoby, są reakcją i protestem niezadowolonych ze zmian grup interesów i nacisków. W związku z powyższym pragnę oświadczyć, iż żadne oszczerstwa i szantaże nie zmuszą mnie do tego, bym odstąpił od prac naprawczych w zakresie wycen i koszyka świadczeń gwarantowanych, mających na celu zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia – stwierdza wiceminister, który zapowiedział także podjęcie kroków prawnych w celu ochrony swojego dobrego imienia oraz powagi sprawowanego urzędu, a także w celu pełnego wyjaśnienia obecnej sytuacji oraz zapobieżenia w przyszłości podobnym próbom podważania wiarygodności.

Informacje prasowe, do których odwołuje się Łanda, dotyczyły rzekomego przygotowywania decyzji korzystnych dla firm farmaceutycznych w zamian za zamówienie analiz w firmach doradczych, z którymi współpracował przed objęciem funkcji w Ministerstwie Zdrowia.


Źródło: www.mz.gov.pl