Rada ponad to podejmie stanowiska odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze zawierające substancje czynne takie jak min. cyklofosfamid, danazolum, amiodaronum, bisoprololum, metoprololum oraz propafenonum.
Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:
- „Profilaktyka antynikotynowa oraz zapobieganie próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic",
- „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z gminy Brwinów w wieku 6-9 lat",
- „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice".

Źródło: www.aotm.gov.pl