Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest potrzebna do prowadzenia prac nad wdrażaniem tzw. platformy e-zdrowie. Nowela ma stworzyć warunki do podejmowania w dalszej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej w oparciu o gromadzone dane, niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania.
 
Ustawa ma na celu również wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2014 roku, który dotyczył rejestrów tworzonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z orzeczeniem TK na poziomie ustawy należy określić zakres przedmiotowy rejestrów oraz katalog przetworzonych w nich danych.
 
Celem projektu e-zdrowie jest budowa systemu umożliwiającego organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (między innymi placówkom ochrony zdrowia, aptekom i praktykom lekarskim) oraz obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie dokumentacji medycznej. Platforma miała obejmować e-recepty, a z czasem także e-skierowania i e-zlecenia.
 
W ostatnich dniach minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w celu uporządkowania systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia w pierwotnie planowanym kształcie nie zostaną zrealizowane z powodu ogromnych opóźnień. Zgodnie planami zawartymi w umowach, w lipcu 2015 miała ruszyć Platforma Publikacyjna Ministra Zdrowia, w sierpniu - Internetowe Konto Pacjenta zasilane zdarzeniami medycznymi, we wrześniu 2015 elektroniczna recepta, w listopadzie 2015  - elektroniczne skierowania, zlecenia, zwolnienia i hurtownia danych. Żaden z tych elementów nie został oddany do wykorzystywania.
 
 
Ministerstwo Zdrowia po roboczych uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju podjęło decyzję o realizacji projektu P1 w nowym modelu. Planowany jest następujący harmonogram prac: lata 2016-2017 - uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining (baz danych); 2018 rok - uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania; 2019 rok - uzyskanie funkcjonalności elektronicznego zlecenia i elektronicznego zwolnienia; 2020 rok - uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.
 
Współpraca z obecnymi wykonawcami projektu została zakończona. W 2016 roku resort zdrowia planuje rozpisanie przez CSIOZ przetargu na dokończenie budowy i udostępnienie dla użytkowników pierwszego z planowanych przyrostów funkcjonalnych projektu P1.
 
Na realizację programu Polska otrzymała środki unijne. Dalsze finansowanie informatyzacji, jak zapowiada resort, będzie odbywało się tylko ze środków budżetowych. Do tej pory na realizację projektu P1 wydano około 493 mln zł, z czego około 402 mln zł pochodzi ze środków UE. Do końca 2015 roku planowane jest wydanie około 12 mln zł na końcowe odbiory prac, z czego około 10 mln zł ze środków UE.
 
W związku z nieprawidłowościami w cyfryzacji służby zdrowia warszawska prokuratura rejonowa wszczęła z zawiadomienia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dwa śledztwa. Oba dotyczą możliwego przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez stwierdzenie przez pracownika Centrum w protokołach odbioru, że zamówienia wynikające z dwóch umów Centrum z dwoma spółkami (z 2013 i z 2014 roku) wykonano zgodnie z umową - podczas gdy w rzeczywistości nie wykonano prac w całości. Według prokuratury było to działaniem na szkodę interesu publicznego przez dokonanie nienależnej zapłaty przez Centrum dla obu spółek. (pap)
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł