Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami używanymi do „drążenia” i pozyskiwania wiedzy z danych. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i wzorce z zakresu Data Mining pod kątem wykrywania zjawisk niepożądanych, anomalii i nietypowych zachowań w obszarze ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat warsztatów na Portalu informacyjnym Projektu P1.

Źródło: www.csioz.gov.pl