W związku z publikacjami prasowymi informującymi o sytuacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Resort Zdrowia wyjaśnia, że raport Najwyższej Izby Kontroli i wynikające z niego zalecenia pokontrolne dotyczą lat 2008-2011. Minister Zdrowia od półtora roku podejmuje działania, by poprawić warunki leczenia pacjentów i ustabilizować sytuację finansową Centrum. W ich wyniku opracowany został plan naprawczy, wdrażany obecnie przez dyrektora Centrum, powołanego na to stanowisko w styczniu 2012 r. W efekcie poprawiło się już funkcjonowanie poradni przyszpitalnych wydłużono czas ich pracy i wprowadzono możliwość telefonicznego zapisywania się pacjentów na wizyty.

Obecnie przygotowywana jest restrukturyzacja wewnętrznego funkcjonowania klinik, mająca na celu zwiększenie dostępności lekarzy dla chorych i zmniejszenie kolejek. Centrum dąży również do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie – prowadzone są w tym celu prace nad zwiększeniem wykorzystania łóżek szpitalnych oraz liczby udzielanych świadczeń diagnostycznych. Ponadto planowane jest utworzenie oddziału chemioterapii dziennej, zlokalizowanego w jednym, dogodnym dla pacjentów miejscu. W związku z wynikami kontroli NIK, Centrum przygotowuje również plan restrukturyzacyjny pionu naukowego. Wstrzymane zostały wypłaty nagród, a pensje pracowników Instytutu są zamrożone.

Wprowadzane przez Centrum Onkologii głębokie zmiany reorganizacyjno-naprawcze są systematycznie i na bieżąco monitorowane przez Ministerstwo Zdrowia. Instytut – Centrum Onkologii odzyskał już płynność finansową i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa warunków leczenia pacjentów. Minister Zdrowia i Dyrektor Centrum dokładają wszelkich starań, by Centrum było nie tylko jednym z największych polskich instytutów, osiągającym znakomite wyniki w terapii nowotworów, ale również nowoczesną, przyjazną dla pacjentów i sprawnie funkcjonującą lecznicą.

Źródło: www.mz.gov.pl