Bank zajmuje trzy połączone ze sobą pomieszczenia: pokój dla matek odciągających pokarm, laboratorium oraz biuro. Znajduje się w pobliżu poradni neonatologicznej oraz szkoły rodzenia. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania, pasteryzowania i przechowywania pokarmu, jest tam między innymi urządzenie do badania składu jakościowego pokarmu.

Z zasobów Banku będą mogły korzystać  wcześniaki i dzieci hospitalizowane w szpitalach z Warszawy i Mazowsza. Jest także możliwość współpracy z placówkami z innych województw. Nie wyklucza się przekazywania pokarmu dzieciom zdrowym, ale takim, które nie mają szans na pokarm matki, na przykład czekającym na adopcję.

Czytaj: Zbyt dużo wcześniaków dostaje sztuczny pokarm >>>

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować w środowisku medycznym oraz wśród rodziców ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF.

Banki mleka kobiecego to placówki umożliwiające karmienie naturalnym pokarmem dzieci, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy.

Fundacja jest podmiotem wdrażającym w szpitalach w całej Polsce program „Mamy Mleko dla wcześniaka”, który ma na celu zwiększenie dostępu do mleka kobiecego dzieciom chorym i długo hospitalizowanym poprzez powoływanie placówek banków mleka w Polsce. 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. EMBA) i z tego tytułu jest uprawniona do oceny standardów placówek banku mleka funkcjonujących w Polsce.