Deklarują też, że pacjenci szpitala będą obsługiwani przez izbę przyjęć, która dotychczas funkcjonowała w ramach SOR.

7 stycznia 2014 roku wojewoda mazowiecki wstrzymał transportowanie pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala przy ulicy Barskiej. Decyzja została podjęta w związku z brakiem obsady radiologów na dyżurze i lekarzy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Wojewoda mazowiecki poinformował w swoim komunikacie, że na wniosek dyrektor placówki wprowadził już zmianę w rejestrze podmiotów leczniczych polegającą na usunięciu SOR-u z zakresu usług świadczonych przez placówkę.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej wojewoda wprowadza zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych, sprawdzając czy wniosek szpitala spełnia wymogi formalne. W Warszawie funkcjonuje obecnie 10 szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są elementem systemu ratownictwa medycznego.