Program kierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych, dla których miasto stołeczne  Warszawa jest organem prowadzącym. Realizowany jest we wszystkich szkołach publicznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których dostępne są świadczenia zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na jego wykonanie w bieżącym roku radni przeznaczyli 5 448 220 zł.

Czytaj: W Poznaniu zainaugurowano projekt o profilaktyce jamy ustnej dla dzieci  >>>

Program realizowany jest przez pielęgniarki i lekarzy w formie wykładów, konkursów, ćwiczeń pokazów filmów oraz gier. Obejmuje wiedzę z zakresu  higieny osobistej, w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku,  racjonalnego modelu żywienia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego,  zwiększenia świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauki samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców, a także czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Jednym z tematów jest też wpływ palenia tytoniu na powstawanie chorób układu krążenia. 

Tematykę programu samorząd opracował w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.