Zespoły leczenia środowiskowego są wyspecjalizowaną formą ambulatoryjno–domowej wszechstronnej opieki udzielanej pacjentom, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym. Ich ideą jest objęcie opieką pacjentów z przewlekłą chorobą psychiczną, aby zapobiegać nawrotom zaburzeń psychicznych oraz aktywizacja społeczna, zawodowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Po 100 tys. zł na utworzenie zespołów leczenia środowiskowego otrzymają cztery placówki: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa-Mokotów (zespół powstanie w przychodni specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4), SZPZLO Warszawa–Ochota (zespół powstanie w przychodni przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18 - zasięgiem obejmie w szczególności mieszkańców Ursusa), SZPZLO Warszawa Praga Południe (zespół w budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61), SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście (zespół w przychodni lekarskiej przy ul. Mariańskiej 1).

W skład personelu wejdą m.in.: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Zespół będzie udzielał świadczeń z zakresu: porad diagnostycznych, terapeutycznych, kontrolnych, psychologicznych, wizyt domowych, sesji psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej, grupowej, sesji wsparcia psychospołecznego.

Utworzenie zespołów leczenia środowiskowego jest elementem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W 2011 r. Rada Warszawy przyjęła Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określający kierunki działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w najbliższych pięciu latach. Opiece psychiatrycznej nadano kierunek kompleksowy m.in. poprzez utworzenie 12 miejskich centrów zdrowia psychicznego funkcjonujących we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Uchwałę ws. dotacji Rada Warszawy podjęła 11 lipca.