- Bardzo długie zabiegi wymagają bardzo długiego czasu używania promieniowania. W tym urządzeniu mamy kilka różnych programów do tego, żeby redukować dawkę promieniowania do koniecznego minimum. Mówi się o redukcji dawki promieniowania nawet do 80 procent. Jest to niezwykle istotne ze względu na ochronę pacjenta, jak również personelu, który będzie te zabiegi wykonywał. To znaczący postęp we wszystkich naszych działaniach – przyznał profesor dr hab. n. med. Olgierd Rowiński, kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej w SP CSK w Warszawie.

Innowacyjne rozwiązania systemu dwupłaszczyznowego (tzw. biplane) mają szansę przyczynić się do dalszego rozwoju radiologii interwencyjnej w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha. System pozwala bowiem na trójwymiarowe obrazowanie struktur naczyniowych i tętnic wieńcowych w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym ograniczeniem czasu trwania badania, dawki promieniowania rentgenowskiego i ilości podanego środka kontrastowego.

- Zabieg wewnątrznaczyniowy w obszarze naczyń mózgowych jest zabiegiem bardzo delikatnym, bardzo precyzyjnym. Jest zabiegiem, który wymaga bardzo dużo czasu, obrazowania tych naczyń w bardzo wielu płaszczyznach. Możliwość zastosowania systemu dwupłaszczyznowego dramatycznie wpływa na czas wykonywania takiego zabiegu, ponieważ naczynia mózgowe widzimy jednocześnie w dwóch płaszczyznach, co niezwykle ułatwia manewrowanie, nawigację w naczyniach, które przecież czasem nie mają nawet średnicy 1 mm – podkreśla profesor Rowiński.
 

Jak wyjaśnia profesor angiograf dwupłaszczyznowy dedykowany jest głównie dla pacjentów, u których wykonuje się zabiegi interwencyjnej neuroradiologii, czyli pacjentów, u których leczone są tętniaki mózgowe, udary albo przetoki. Choć jak zaznacza, to urządzenie będzie wykorzystywane również do wszelkiego rodzaju innych zabiegów poza neuroradiologią, dotyczy to między innymi tętniaków aorty brzusznej, udrażniania wszelkiego rodzaju tętnic.

- Szpital kliniczny przy Banach jest jednym z kilku ośrodków, które angiograf dwupłaszczyznowy mają u siebie w pracowni radiologii interwencyjnej. Urządzenie, które ma w swojej nazwie dwupłaszczyznowość, pomaga lekarzowi na szybsze zdiagnozowanie problemu. Kolejną zaletą jest fakt, że ten aparat w znacznie mniejszym stopniu naraża pacjenta na dużą dawkę promieniowania rentgenowskiego, nie zmniejszając przy tym, jakości obrazu i szybkości wykonywania badania – zaznaczył dyrektor generalny Philips Healthcare w Polsce i w krajach bałtyckich Jarosław Lange. Nowa pracownia będzie funkcjonować jako Ośrodek Referencyjny firmy Philips.

Zabiegi wykonane z wykorzystaniem systemu dwupłaszczyznowego pozwalają także na mniej traumatyczne leczenie pacjentów oraz zastosowanie nowych metod leczenia, umożliwiających dotarcie do mózgu poprzez tętnicę udową, a nie jak do tej pory - przez otwartą czaszkę.

- Jest to aparat bardzo precyzyjny. Mamy fachowców, którzy potrafią przy użyciu tej aparatury przynosić szybką ulgę pacjentom. Mam nadzieję, że kolejka i czas oczekiwania na pewno się zmniejszą – podkreśla dyrektor szpitala Ewa Marzena Pełszyńska.
- W tej pracowni rocznie leczymy około 1600 pacjentów z zabiegami wewnątrznaczyniowymi. Przy użyciu jednego aparatu było to dramatycznie trudne. W momencie, kiedy mamy dwie jednostki angiograficzne czynne, dostępność tego typu zabiegów zdecydowanie się zwiększy – dodaje profesor dr hab. n. med. Olgierd Rowiński.

Nowoczesna aparatura medyczna z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie została zakupiona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (pap)

 
LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.
 
Więcej informacji: www.produkty.lex.pl