Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest referencyjnym ośrodkiem kardiologii dziecięcej w Polsce. Działalność Kliniki obejmuje pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenie, w tym zabiegi kardiologii interwencyjnej i zabiegi ablacji u dzieci w wieku 0 – 18 lat. Rocznie w klinice hospitalizuje się około 3000 dzieci. Kadra oddziału składa się z 16 lekarzy, 2 fizjoterapeutów, 1 psychologa, 27 pielęgniarek, 2 techników i 1 pracownika administracyjnego.

Pracownia hybrydowa, w której wykonywany był jeden z zabiegów, funkcjonuje dopiero od 10 miesięcy, a już wykonano w niej 189 inwazyjnych badań diagnostycznych oraz 159 zabiegów kardiologii interwencyjnej. Jest przystosowana do przeprowadzania zabiegów hybrydowych – czyli takich, w których kardiolog wykonuje zabieg przeznaczyniowy równoczasowo z przeprowadzającym operację kardiochirurgiem.

- Pracownia hybrydowa wyposażona jest w najwyższej klasy angiograf dwupłaszczyznowy z systemem Clarity, co sprawia, że jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie. Tej klasy angiograf pozwala na diagnostykę i leczenie dzieci z problemami kardiologicznymi na najwyższym poziomie – mówi profesor Bożena Werner, kierownik Kliniki, Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Angiograf pozwala na uzyskiwanie obrazów o najwyższej rozdzielczości przy jednoczesnej redukcji maksymalnej dawki promieniowania dla pacjenta i personelu, a także daje możliwość jednoczesnego uzyskiwania obrazów w dwóch płaszczyznach.

 [-DOKUMENT_HTML-]Pracownia Elektrofizjologii, w której przeprowadzono drugi zabieg, jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce. Jest to jeden z nielicznych tego typu ośrodków przeznaczonych do leczenia wyłącznie dzieci. Powstała w oparciu o doświadczenia dwóch zespołów: Kliniki Kardiologii Wieku  Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, kierowanej przez profesor Bożenę Werner oraz I Katedry Kliniki Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego.

Pracowania powstała, by zwiększyć dostępność najnowocześniejszych metod leczenia zaburzeń rytmu serca, ponieważ dostęp do tego typu leczenia dla najmłodszych pacjentów w Polsce jest nadal ograniczony, a czas oczekiwania na zabieg długi. Pracownia wyposażona jest w najwyższej klasy nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zabiegów z minimalnym wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, a także zwiększający precyzję i minimalizujący ryzyko powikłań.

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej ma znaczący dorobek naukowy w zakresie nowoczesnych metod obrazowania, leczenia wad serca, niewydolności serca, schorzeń zapalnych układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń rytmu serca oraz fizjoterapii dzieci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. 

Ciężka praca specjalistów zaowocowała przyznaniem licznych nagród oraz uzyskaniem wysokiej pozycji jednostki. Mimo to, zespół nie spoczywa na laurach i stale podnosi swoje kwalifikacje. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, a także prowadzi własne badania naukowe w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u dzieci.

Źródło: WUM