Wizyty w poradni przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie są bezpłatne dla stomików oraz ich najbliższych, nie trzeba mieć na nie skierowania. Rejestracja odbywa się drogą telefoniczną pod numerem tel. 665 788 008.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części światła przewodu pokarmowego lub moczowego z powierzchnią ciała. Ma umożliwić wydalanie kału lub moczu do specjalnego woreczka osobom, które z różnych przyczyn nie mogą tego robić w naturalny sposób.

Najczęstszą przyczyną stomii jelitowej jest rak jelita grubego. Do innych schorzeń, z powodu których może zaistnieć konieczność wyłonienia tego połączenia należą: nieswoiste zapalenia jelit (głównie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), mnoga polipowatość jelita grubego, powikłania choroby uchyłkowej. Stomię wyłania się u osób w różnym wieku, nawet u dzieci. Może ona mieć charakter stały lub czasowy. Jest to zabieg ratujący życie.

Aktualną liczbę stomików w Polsce szacuje się na około 40 tysięcy, jednak stale ona rośnie.

Jak przekonują organizatorzy kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”, świadomość społeczna na temat stomii jest wciąż niska, również wśród samych pacjentów. W badaniu pt. „Personel medyczny o komforcie życia stomików” aż 87 procent pielęgniarek wskazało, że osoby z wyłonioną stomią odczuwają lęk przed życiem, a ponad połowa z nich zmienia swoje plany życiowe. Mniej niż połowa pacjentów jest edukowana przed operacją wyłonienia stomii na temat konsekwencji, z jakimi się ona wiąże.

- Stomik po wyjściu ze szpitala, musi pokonać wiele trudności. Często z powodu wstydu i obawy przed brakiem akceptacji nie ma osoby, do której mógłby się zwrócić ze swoim problemem - tłumaczy Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO i współorganizator kampanii.

Często prowadzi to do izolacji społecznej i wycofywania się z życia.

W procesie adaptacji do nowej sytuacji kluczową rolę dla pacjentów mogą odgrywać poradnie stomijne.
- Poradnia stomijna jest miejscem, gdzie nie tylko spotkają się ze zrozumieniem, ale także otrzymają specjalistyczne wsparcie ze strony psychologa - przekonuje Piwowarski.

W nowo otwartej poradni dla osób z Warszawy i okolic dyżurują doświadczone pielęgniarki stomijne. Osoby, które się do nich zgłoszą uzyskają informację na temat pielęgnacji i higieny stomii, a także odnośnie prawidłowego dobrania sprzętu stomijnego. Mogą też liczyć na wsparcie ze strony psychologa, konsultację z lekarzem, poradę dietetyka na temat prawidłowego dobrania diety oraz na kontakt z rehabilitantami, którzy pomagają wrócić do dawnej sprawności fizycznej.

- Edukacja w zakresie pielęgnacji i higieny stomii jest bardzo ważna w procesie rekonwalescencji pacjenta. Zarówno wsparcie merytoryczne, jak i psychiczne daje pacjentowi szansę na szybszy powrót do codziennych czynności, potem do normalnego funkcjonowania – komentuje Agnieszka Wołowicz, pielęgniarka stomijna z warszawskiej poradni.

Zaznacza też, że, stomicy powinni być świadomi, iż stomia nie jest wyrokiem, a raczej szansą na drugie życie.

Pacjenci ze stomią mogą uprawiać sport, pracować oraz prowadzić aktywne życie rodzinne i towarzyskie. Kobiety ze stomią mogą zachodzić w ciążę i rodzić drogami naturalnymi, warunkiem jest jednak pozostawanie pod specjalną opieką medyczną.

Misją kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” jest zbudowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików oraz ich aktywizacja. Inicjatywa ma też pomóc w przełamaniu tabu związanego ze stomią oraz edukować pacjentów i społeczeństwo w zakresie faktów i mitów z nią związanych.

Na stronie kampanii (www.stomalife.pl) prowadzone jest badanie, w którym stomicy mogą wypowiedzieć się na temat jakości swojego życia.

Oprócz POL-ILKO kampanię realizują Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. (pap)