Blue Medica prowadzi w Łodzi przychodnię przy ulicy Zgierskiej 249, która oferuje usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistów w ramach kontraktu z NFZ oraz konsultacje specjalistów w ramach wizyt prywatnych , poradnię diabetologiczną w Centrum Zdrowia Matki Polki oraz poradnię diabetologiczną i dermatologiczną przy ulicy Ogniskowej. Blue Medica prowadzi też w Długowie przychodnię, oferującą podstawową opiekę zdrowotną.

Blue Medica posiada także szpital prywatny, oferujący szeroką gamę zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii, medycyny sportowej i rehabilitacji. 

Zarząd Blue Medica planuje ekspansję oraz przejęcia. Do roku 2020 spółka chce prowadzić terenie Polski 15 placówek.


Źródło: Blue Medica