Może też być tak, że ktoś nie został zgłoszony do ubezpieczenia członka rodziny. - Zainteresowany może tę sprawę wyjaśnić w siedzibie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego delegaturach, składając stosowne pism. Jeśli zdecyduje się na drogę elektroniczną, to jedynie poprzez platformę ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Tylko wówczas możliwe jest wiarygodne potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją- wyjaśnia Anna Kozdra, p.o. naczelnika małopolskiego oddziału NFZ w artykule zamieszczonym na www.rp.pl.

Jeżeli jako nieubezpieczone system pokazuje osoby, które ubiegają się o rentę lub emeryturę, lub młodych ludzi, którzy dopiero ukończyli studia, to powinni oni w placówce medycznej przedstawić dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub złożyć w tej sprawie oświadczenie.

Więcej na stronie www.rp.pl