Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przekazany przez Ministerswo Zdrowia do konsultacji zewnętrznych wydłuża działanie dotychczasowych zasad o rok. Tak więc rolnicy będący właścicielami gospodarstw o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych, za każdego członka rodziny i siebie będą nadal płacić składkę miesięczną w wysokości 1 zł za hektar. Za właścicieli gospodarstw mniejszych składki będzie płacił budżet państwa.

Przyczyna leży w zaniedbaniu Ministerstwa Finansów, które nie opracowało do tej pory systemu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

Źródło: www.mp.pl