W przyszłym roku składki zdrowotne rolników wciąż na dotychczasowych zasadach
\\

Rolnicy wciąż nie muszą płacić składek zdrowotnych od rzeczywistych dochodów.

Rząd wycofuje się z zapowiedzi, według których od 2013 r. rolnicy mieli zacząć opłacać składkę zdrowotną liczoną od ich rzeczywistych dochodów z gospodarstwa.

Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji zewnętrznych wydłuża działanie dotychczasowych zasad o rok. Tak więc rolnicy będący właścicielami gospodarstw o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych, za każdego członka rodziny i siebie będą nadal płacić składkę miesięczną w wysokości 1 zł za hektar. Za właścicieli gospodarstw mniejszych składki będzie płacił budżet państwa.

Przyczyna leży w zaniedbaniu Ministerstwa Finansów, które nie opracowało do tej pory systemu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 21 września 2012 r.

\
Data publikacji: 21 września 2012 r.