W projekcie ustawy o leczeniu niepłodności brakuje zasad finansowania świadczeń
\\

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w przedstawionym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności brak jest jednoznacznego uregulowania kwestii finansowania bądź współfinansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia niepłodności ze środków publicznych.

Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadku korzystania z procedur pobierania komórek rozrodczych od osób w stanie zaistnienia niebezpieczeństwa utraty albo istotnego upośledzenia zdolności płodzenia na skutek choroby lub urazu. Jak podkreśla Lewiatan, z projektu wynika jedynie, że za określone czynności w ramach procedury medycznie wspomaganej prokreacji przysługuje zwrot kosztów. Co więcej, przedstawione w projekcie szacowane koszty wskazują jedynie na wydatki związane z funkcjonowaniem rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, kontrolą jednostek czy funkcjonowaniem Rady do Spraw Leczenia Niepłodności.

Zdaniem Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji Lewiatan, może okazać się, że procedura medycznie wspomaganej prokreacji będzie faktycznie niedostępna dla większości osób. Zasadnym wydaje się zatem, aby chociaż w uzasadnieniu zawrzeć informację, w jakim zakresie będzie istniała możliwość finansowania procedury ze środków publicznych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.