Na parterze nowego obiektu będzie się mieścić izba przyjęć z diagnostyką endoskopową i obrazową (mammografia, RTG, CT). Pierwsze piętro zajmie oddział geriatryczny i endokrynologiczny, drugie - oddział wewnętrzny z intensywnym nadzorem kardiologicznym. Blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy i oddział noworodkowy będą na trzecim piętrze, natomiast na czwartym blok operacyjny i oddział chirurgii ogólnej i endokrynologicznej. 

Nowy pawilon, o powierzchni około 6 tys. m kwadratowych ma być gotowy w 2016 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. z Katowic.

Pierwszy etap prac przy rozbudowie szpitala dobiegł już końca. Wykonano podziemne instalacje i przyłącza sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej.

W ostatnim, trzecim, etapie planowana jest adaptacja budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części parceli szpitala (głównie na funkcje administracyjne i pomocnicze) oraz wykonanie zagospodarowania terenu. Wyburzone zostaną budynki znajdujące się we wschodniej części terenu, a w ich miejsce powstanie parking i główny wjazd na teren szpitala.

Szacunkowy koszt całego projektu to 45 mln zł.