Placówka otrzyma także dodatkową specjalistyczną aparaturę medyczną. Modernizację przejdzie pracownia elektrofizjologii. Pojawią się tu między innymi kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stacja diagnostyczna oraz stanowiska monitorowane do rehabilitacji kardiologicznej.

Doposażenie ośrodka obejmie również system do telerehabilitacji, wyposażenie sal do kinezyterapii w materace, piłki, lustra czy też step fitness.

Poza tym ponad 26 mln zł dofinansowania ze środków unijnych otrzyma konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Powstanie ośrodek naukowy skupiający ściśle ze sobą współpracujące środowiskowe centra badawcze. Prowadzone będą tu badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz geriatrycznych.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W skład konsorcjum wchodzą również Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Wsparcie finansowe samorządu przeznaczone będzie także na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty (razem z projektem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji) otrzymają w sumie ponad 60 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 [-OFERTA_HTML-]