Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi założeniami obecnie największego w Europie projektu informatyzacji ochrony zdrowia.
Przedstawione zostały także informacje na temat roli i głównych korzyści produktów Projektu P1 takich jak:
• Internetowe Konto Pacjenta
• Elektroniczne recepty
• Elektroniczne skierowania
• Elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie
• Elektroniczne zwolnienia
• Portal Publikacyjny
CSIOZ zapowiada, że niedługo odbędą się podobne spotkania w innych miastach.
Źródło: www.csioz.gov.pl