Oddział rehabilitacji pulmonologicznej został zakontraktowany z NFZ na 20 łóżek. Będzie to jedyny oddział rehabilitacji oddechowej dorosłych na terenie Podbeskidzia. Rehabilitacja pulmonologiczna jest adresowana do osób z przewlekłymi chorobami płuc i układu oddechowego, po zabiegach torakochirurgicznych oraz do pacjentów wymagających leczenia powikłań po przebytym leczeniu szpitalnym.

Uzdrowisko przygotowując się do uruchomienia rehabilitacji pulmonologicznej zamierza jeszcze w tym roku zbudować między innymi  tężnie solankowe, które będą wykorzystywać własne źródła solanki wydobywanej z poziomu 1800 metrów pod ziemią.
Drugi z oddziałów rehabilitacji neurologicznej posiada 38 łóżek. Od lipca 2014 będą mogli się na nim leczyć pacjenci w ramach ubezpieczenia NFZ.

Oprócz dwóch nowych oddziałów uzdrowisko otrzymało z NFZ środki na uruchomienie dwóch dziennych oddziałów rehabilitacji limfologicznej i ogólnorehabilitacyjnego. Pierwszy jest przeznaczony dla chorych z obrzękami limfatycznymi w różnym stadium. Będą mogły korzystać z niego osoby zarówno leczone, jak i nieleczone onkologicznie. Z kolei drugi z oddziałów przeznaczony jest dla osób ze schorzeniami zapalnymi, zwyrodnieniowymi narządu ruchu, po urazach i operacjach.

Uzdrowisko Ustroń otrzymało także środki na dalsze prowadzenie oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Jest to najbardziej rozwijający się oddział w Uzdrowisku. W ciągu ostatnich 3 lat liczba pacjentów wzrosła tu z 90 do 230, a nawet 250 rehabilitowanych dziennie. Nowy kontrakt dla tego oddziału jest wyższy od poprzedniego o 30 procent.

Rozwijanie specjalistycznego programu rehabilitacji kardiologicznej jest jednym z głównych celów Uzdrowiska Ustroń. Pacjenci na oddział rehabilitacji kardiologicznej są przyjmowani nierzadko w 4 – 5 dobie po zabiegu , co z punktu widzenia ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia jest rozwiązaniem o wiele tańszym niż długotrwały pobyt chorego na oddziale kardiologicznym lub kardiochirurgicznym.

Obecnie z oferty Uzdrowiska Ustroń korzysta średnio 30 tysięcy osób rocznie. Z roku na rok, w wyniku realizowanej strategii, przybywa pacjentów korzystających z rehabilitacji leczniczej. W 2011 roku było ich niespełna 2,4 tysiące , rok później już ponad 3,1 tysięcy, a w 2013 roku ponad 5 tysięcy. W roku 2014 Uzdrowisko zamierza przyjąć na różnego rodzaju leczenie rehabilitacyjne około 6 tysięcy. pacjentów, a w roku następnym już 6,5 tysiąca.

W roku 2014 zakończył się 3 letni proces prywatyzacji Uzdrowiska Ustroń. Nowy właściciel – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – od samego początku postawił sobie za cel  rozwój spółki. Tylko w ostatnich trzech latach Uzdrowisko Ustroń na inwestycje wydało prawie 60 mln złotych. Środki te przeznaczono przede wszystkim na podniesienie jakości i standardu oferowanych zabiegów i bazy noclegowej. Na efekty tych inwestycji nie trzeba było długo czekać.

W ostatnim procesie kontraktowania, w którym NFZ stawiał oferentom wysokie wymagania w zakresie personelu medycznego, sprzętu i certyfikatów jakościowych, Uzdrowisko Ustroń uzyskało w sumie kontrakt o 30 procent większy.