Część środków na ten cel będzie pochodzić z kredytu zaciągniętego przez spółkę. Zgodę na jego zaciągnięcie wyrazili już akcjonariusze.

Uzdrowisko Busko-Zdrój zostało skomunalizowane w styczniu 2013 roku. 100 procent akcji spółki posiada samorząd województwa świętokrzyskiego. W momencie podpisywania umowy komunalizacyjnej samorząd zobowiązał się do kontynuowania i rozwijania działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jej uzdrowiskowego charakteru i utrzymania obecnych kierunków leczniczych.

Czytaj: Podpisano umowę komunalizacyjną uzdrowiska Busko-Zdrój  >>>

Uzdrowisko Busko-Zdrój to kurort położony na terenie Niecki Nidziańskiej. Jest to jedno z głównych polskich uzdrowisk, którego podstawową działalnością jest lecznictwo uzdrowiskowe, prowadzone na bazie własnych źródeł wód leczniczych: unikatowej wody siarczkowej i solanki jodkowej. Uzdrowisko prowadzi także działalność produkcyjną wody mineralnej „Buskowianka”.