Posłowie PiS proponują przesunięcie w czasie obowiązywania nowych przepisów dot. zawodu fizjoterapeuty. Zgodnie z propozycją ustawa miałaby wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Czas ten, zdaniem posłów, jest konieczny do dostosowania innych regulacji prawnych do nowych rozwiązań.

Regulacje ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) nie dają gwarancji zabezpieczenia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, zgodnego oczekiwaniami pacjentów i środowiska fizjoterapeutów, również w zgodzie z obowiązującym systemem prawa – czytamy w uzasadnieniu projektu. Przepisy dotyczące zawodu fizjoterapeuty, jako samodzielnego zawodu medycznego, w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także samorządu zawodowego fizjoterapeutów, stoją bowiem w zasadniczej sprzeczności z większością regulacji prawnych, obowiązujących w tym zakresie. Posłowie proponują przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o 18 miesięcy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r., dając tym samym czas na dostosowanie systemu prawa do funkcjonowania zawodu fizjoterapeuty na rynku usług medycznych.

Projekt wpłynął do Sejmu 9 lutego 2016 r.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2016 r.