Nowelizacja przewiduje, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych.

Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia. Jedna z przyjętych poprawek zakłada zmianę nazwy Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych na Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Nowelizacja stanowi też, że podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy będą występowały z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji (tzw. OCI) w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku.

Czytaj także: Lekarze: Mimo trudności leczymy, ale chcemy zmian>>
 

W postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które mają być wykonywane z wykorzystaniem inwestycji, w odniesieniu do której została wydana OCI, będzie mógł wziąć udział wyłącznie świadczeniodawca, który zrealizował tę inwestycję na podstawie pozytywnej opinii.

W razie braku takiej opinii świadczeniodawca będzie mógł wziąć udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po upływie 5 lat od dnia, wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.