Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, Jolanta Stokłosa oceniła, że zapisanie w ustawie z 15 kwietnia ub. roku działalności hospicjów jako podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą w działalności gospodarczej spowoduje, że nie będą mogły one wydatkować na nią środków otrzymanych z odpisów z 1% podatku ani innych otrzymywanych darowizn. Zaznaczyła, że aby hospicja mogły nadal prowadzić działalność leczniczą zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, należy jak najszybciej znowelizować ustawę o działalności leczniczej.

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 20 lutego 2012 r.