Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych, czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Instytucje te wysłały listy do producentów i dystrybutorów suplementów diety.

List został wysłany do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety. Celem pierwszej wspólnej akcji UOKiK oraz PIS jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom tych środków spożywczych na reklamy, w których prezentują swoje produkty. Wstępny monitoring takich przekazów wykazał, że nie zawsze konsument jest rzetelnie i wyczerpująco informowany o właściwościach produktu. Odbiorca takich reklam nie dysponuje wystarczającym poziomem wiedzy na temat suplementów i różnic między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty a suplementami będącymi w rzeczywistości środkami spożywczymi.

Wspólna inicjatywa UOKiK oraz PIS to pierwszy etap akcji poświęconej suplementom. Przedsiębiorcy zostali poproszeni o przekazanie odpowiedzi w ciągu miesiąca od otrzymania listu. W roku 2015 w ramach sieci ochrony konsumentów planowana jest kampania edukacyjna skierowana do słabszych uczestników rynku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że reklama nie może wprowadzać w błąd, zabronione jest wykorzystywanie niewiedzy, nieświadomości, braku doświadczenia konsumentów, reklamy suplementów nie mogą przypisywać im właściwości leczniczych, ponieważ są środkami spożywczymi oraz zakazane jest sugerowanie, że suplementy to remedium na liczne dolegliwości.

Opracowanie Magdalena Okoniewska

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 26 października 2015 r.