Spółka przejmująca będzie musiała w ciągu 18 miesięcy od wydania decyzji sprzedać wszelkie prawa do trzech leków określonego rodzaju firmie lub firmom nie mającym z nią żadnych powiązań.

"Transakcja zostanie sfinalizowana w kwietniu" - poinformował PAP Artur Woźniak, prezes Polskiego Holdingu Farmaceutycznego, który jest obecnym właścicielem Polfy Warszawa.

Postępowanie UOKiK przeprowadzone przed wydaniem zgody wykazało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech krajowych rynkach leków: przeciwzakrzepowych dostępnych bez recepty (hamujących agregację płytek, przeznaczonych dla osób z problemami kardiologicznymi), fluorochinolonów wydawanych z przepisu lekarza (antybiotyków o ogólnym zastosowaniu) oraz sulfonamidów wydawanych z przepisu lekarza – stosowanych w infekcjach bakteryjnych oczu. W związku z tym chodzi o sprzedaż praw do leków: Polocard lub Acard (leki przeciwzakrzepowe), Cipronex lub Proxacin (fluorochinolony) oraz Sulfacetamidum natrium lub Sulfacetamidum WZF 10 proc. HEC.

Dlatego UOKiK wydał zgodę warunkową, co jest rzadkim przypadkiem w działaniach Urzędu. Od 2004 roku jest to piętnasta tego typu decyzja i jednocześnie pierwsza w 2012 roku. Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa UOKiK, Małgorzata Cieloch, realizacja warunku ma nastąpić w 18 miesięcy od transakcji. Dodała, że gdyby warunek nie został wykonany, to prezes UOKiK może uchylić swoją decyzję.

W takim przypadku, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, UOKiK może nakazać podział połączonego przedsiębiorstwa na warunkach określonych w decyzji, zbycie całości lub części majątku ewentualnie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę albo rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Nabywca będzie musiał również uzyskać akceptację UOKiK.

Spółka przejmująca Polfę Warszawa, czyli Polpharma ma też m.in. obowiązek przekazać nowemu właścicielowi praw do leków pełną dokumentację techniczną i handlową dotyczącą ich produkcji oraz sprzedaży.

Wniosek Zakładów Farmaceutycznych Polpharma o przejęcie kontroli nad Zakładami Farmaceutycznymi Polfa w Warszawie wpłynął do UOKiK w październiku 2011 r. Przedsiębiorstwa zajmują się produkcją i sprzedażą leków. Polpharma jest podmiotem zależnym spółki Genefar. Polfa Warszawa jest spółką Skarbu Państwa, wchodzi w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (PHF). Podstawą zgłoszenia koncentracji była umowa zawarta pomiędzy PHF, Skarbem Państwa i Polpharmą. Na jej podstawie przejmujący przedsiębiorca ma nabyć większość akcji Polfy Warszawa.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.(PAP)