Na schorzenia związane z zaburzeniami rozwoju płci cierpi 1 na 4,5 tysiąca dzieci. Termin ten zwyczajowo odnosi się do noworodka z nieprawidłowymi narządami płciowymi, u którego określenie płci na podstawie badania przedmiotowego jest utrudnione. Zaburzeń rozwoju płci nie należy mylić z transseksualizmem. W pierwszym przypadku problemem są wady fizyczne narządów płciowych, w drugim – brak akceptacji płci biologicznej.

- Powstało miejsce unikalne na szpitalnej mapie Polski. To otwarcie naszego szpitala i całej służby zdrowia na młodych pacjentów z zaburzeniami rozwoju płci. To również szansa na skuteczniejsze leczenie takich osób oraz objęcie ich wielospecjalistyczną opieką – powiedziała w czwartek 6 lipca 2017 roku pediatra-endokrynolog, inicjatorka stworzenia pododdziału dr hab. Aneta Gawlik.

- W naszym szpitalu powstanie zespół złożony z endokrynologów, ginekologów, urologów, ale także radiologów i psychologów. Pacjenci z zaburzeniami rozwoju płci wymagają bowiem szerokiego, całościowego podejścia – dodała.

To nie koniec zmian w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Od lipca 2017 roku dotychczasowy Pododdział Diabetologii Dziecięcej zyskał status oddziału. Liczącą 12 łóżek jednostką kieruje pediatra-diabetolog, śląski konsultant wojewódzki ds. diabetologii profesor Przemysława Jarosz-Chobot.

 [-DOKUMENT_HTML-]

- To uznanie dla dotychczasowego dorobku diabetologów z GCZD. Jesteśmy wiodącym w kraju ośrodkiem leczenia cukrzycy. Odnosimy sukcesy nie tylko medyczne, ale także w sferze wprowadzenia do leczenia nowoczesnych technologii, a także w działaniach promujących zdrowie. Cieszę się, że zostało to docenione – skomentowała profesor Jarosz-Chrobot.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Działają w nim 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których funkcjonuje 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje około 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tysięcy świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Katowicki szpital to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci. (pap)