Rozporządzenie to uchyli dyrektywę 2001/20/WE i od  stycznia 2018 roku wprowadzi jednolity system rejestrowania i prowadzenia badań klinicznych.

Od nowego roku  firma farmaceutyczna  złoży wniosek o rejestrację badania klinicznego we wspólnym systemie informatycznym, a  o badaniu tym zostaną poinformowane wszystkie kraje, którymi zainteresuje się sponsor. Będą wówczas mogły się wypowiedzieć, czy zgadzają się, by takie badania prowadzone były na ich terenie.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]