Obecnie odznaki wręczane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub osoby przez niego upoważnione raz w roku w dwóch turach na specjalnych uroczystościach w Warszawie. Bardzo często dochodziło jednak do sytuacji, w której zaproszone osoby nie przyjeżdżały na uroczystości, dlatego Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość między innymi wysyłania odznak wraz z legitymacją za pośrednictwem poczty.

Opublikowane w dniu 25 listopada 2015 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”(Dz. U. poz. 1950) wprowadza możliwości wysłania pocztą odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją w przypadku, gdy po dwukrotnym wysłaniu zaproszenia zasłużony dawca przeszczepu nie przyjedzie na uroczyste wręczenie odznaki wraz z legitymacją.

Drugim rozwiązaniem wprowadzonym przez rozporządzenie jest możliwość osobistego odebrania odznaki w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dowolnym terminie po dniu oficjalnej uroczystości. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bowiem, iż wielokrotnie zdarza się, że zasłużeni dawcy przeszczepu (bądź osoby upoważnione przez nich) mieszkający w całej Polsce przyjeżdżają do Warszawy w innym celu i chcieliby odebrać przy okazji odznakę.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 10 grudnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2015 r.