Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego poparła wczoraj (27 marca) nowe przepisy zmieniające dyrektywę* 2004/37 w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.
Europosłowie wyrazili w ten sposób aprobatę dla wniosku Komisji Europejskiej ustalającego dla szkodliwych substancji rakotwórczych dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, czyli maksymalne ilości substancji, jakie powinny znajdować się w powietrzu w miejscu pracy, oraz oznaczenia zawierające informacje o zdolności danej substancji do bycia wchłoniętą w znacznym stopniu przez skórę.
Uzgodniono również, że uregulowane zostaną poziomy narażenia na oleje stosowane w silnikach samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych oraz maszynach przenośnych. Naukowo stwierdzono bowiem, że takie oleje mogą być wchłaniane przez skórę narażając pracownika na szkodliwe skutki.

Najbardziej narażeni pracownicy
Badanie przeprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wykazało, że najbardziej narażeni na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy są pracownicy zatrudnieni w sektorach: budownictwa, przemyśle metalurgicznym, w produkcji narzędzi oraz przemyśle samochodowym i naprawczym.

Więcej na ten temat czytaj w Lex>>