Zarówno prezydent miasta jak i marszałek województwa ustalili, że wspólnym, strategicznym celem jest zachowanie dotychczasowych funkcji szpitala wojewódzkiego, jako jednostki świadczącej specjalistyczne usługi medyczne oraz dalszy jej rozwój.

Mirosław Sekuła marszałek województwa śląskiego i Andrzej Dziuba prezydent Tychów są też zgodni, że spółka zarządzająca obecnie szpitalem wymaga dodatkowych nakładów finansowych, niezbędnych, by przystosować placówkę do wymagań stawianych przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd została podjęta decyzja o sprzedaży jej udziałów.

Spółka Megrez przejęła prowadzenie placówki w roku 2012. Obecnie udziałowcem spółki jest samorząd województwa. Część placówki, w której pozostały szpitalne przychodnie (wraz z zadłużeniem) stała się zakładem opieki zdrowotnej urzędu marszałkowskiego. Leczenie na bazie szpitalnych oddziałów przejęła należąca w 100 proc. do samorządu spółka Megrez. Decyzja taka została podjęta z powodu problemów finansowych szpitala.

Na temat szpitala w Tychach pisaliśmy także w artykule
Tychy: samorząd województwa sprzeda szpitalną spółkę

Źródło – samorząd województwa śląskiego