Spółka Megrez przejęła prowadzenie placówki w roku 2012. Udziałowcem spółki jest samorząd województwa. Część placówki, w której pozostały szpitalne przychodnie (wraz z zadłużeniem) stała się zakładem opieki zdrowotnej urzędu marszałkowskiego. Leczenie na bazie szpitalnych oddziałów przejęła należąca w 100 proc. do samorządu spółka Megrez. Decyzja taka została podjęta z powodu problemów finansowych szpitala.

Obecnie szpital prowadzi 13 oddziałów: chorób wewnętrznych (2 oddziały), dermatologiczny, geriatryczny, chirurgii ogólnej, obserwacyjno-zakaźny, okulistyczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, otolaryngologiczny, chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neurologiczny. Posiada także poradnie POZ i specjalistyczne, diagnostykę, oferuje także usługi komercyjne.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2014 ma wartość 51 890 620,32 zł. Kontrakt dotyczy leczenia szpitalnego.

Sprzedaż szpitala w Tychach, podobnie jak sprzedaż udziałów szpitalnej spółki przez samorząd miejski w Mysłowicach (można o tym przeczytać tutaj>>>), stał się tematem ostrej dyskusji podczas piątkowej (24 stycznia 2014) debaty w sejmie. Posłowie opozycji, opierając się na nierzetelnych publikacjach prasowych, zarzucali rządzącym, że szpitale w województwie śląskim są sprzedawane poniżej ich wartości.