W grudniu 2017 akredytację otrzymały: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza w Końskich oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Gdański szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpitali ważne są do 13 listopada 2020 roku.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

 [-OFERTA_HTML-]